Vi Går over Grænsen

En prototype på et digitalt business-lab, der skal hjælpe startups og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at udvikle grønne forretningsmodeller, har netop set dagens lys.
Håndværkerne har i februar 2021 sat det sekskantede prototype-lab op i lokalerne ved CGC Forskningscenter, Aarhus Universitet i Herning. Når labbet er blevet testet og finpudset, er forskerne bag labbet klar til at sende yderligere labs ud i Danmark, Norge og Sverige. Frem til efteråret 2022 skal i alt 30 nordiske labs være tilgængelige og målrettet 60 nordiske startups og SMV’eres forretningsudvikling. Men det planen, at alle interesserede virksomheder kan booke sig ind i et digitalt lab og få hjælp til at komme i gang med forretningsudvikling.

GREENBIZZ Logo Design og Symbolik

Greenbizz-logoet er designet af Xingyu Zhu inspireret af Multi Business Model Innovation Approach af professor Peter Lindgren.
Logoets designproces starter med det store timeglas-system, der viser, at en virksomhed altid eksisterer i et forretningsmodeløkosystem.
Timeglas-systemet kombineres med BeeStar-modellen, der viser de syv dimensioner i en forretningsmodel.
En virksomhed har altid mere end én forretningsmodel, og i hver forretningsmodel eksisterer 7 forretningsmodeldimensioner – og heri en mængde forretningsmodelkomponenter. En virksomhed kan således innovere på 7 innovations-niveauer.
Den grønne farve, der skifter fra mørk til lysegrøn i logoet, illustrerer forretningsmodellens proces: analyse, innovation og transformation over tid.
Logoet illustrerer således, at en virksomhed og dens relaterede forretningsmodeller, enten AS IS forretningsmodeller eller TO BE forretningsmodeller ofte har brug for tid til at blive grønnere – startende med f.eks. sort energi forretningsmodeller, der udvikles til vedvarende energi, Grønne forretningsmodeller.

Projekt GREENBIZZ

Med FN’s Verdensmål for øje har projekt GREENBIZZ som formål at øge anvendelsen af grøn energi i forhold til det totale energiforbrug i StartUps og SMV-virksomheder ved hjælp af nye, grønne forretningsmodeller. Ved at udvikle ny grøn forretningsmodel-teknologi vil projektet løbende kunne måle, kvantificere og dermed øge anvendelse af grøn energi, ikke bare i den enkelte virksomhed, men i hele virksomhedens værdikæde. Dette vil opnås gennem et forskningssamarbejde mellem Startups og SMVs, brancheorganisationer og universiteter i ØKS-området
Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz projekter er et EU finansieret projekt støttet af Interreg.
Projektet forsøger gennem forskning af grønne forretningsmodeller at udviske grænser og arbejde på tværs af disse