Vi Korsar Gränsen

En prototyp av ett digitalt affärslaboratorium för att hjälpa nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) att utveckla gröna affärsmodeller har just sett dagens ljus.
I februari 2021 startade hantverkarna det sexkantiga prototyplaboratoriet i CGC Research Center, Aarhus universitet i Herning. När laboratoriet har testats och förfinats är forskarna bakom laboratoriet redo att skicka ytterligare laboratorier till Danmark, Norge och Sverige. Hösten 2022 kommer totalt 30 nordiska laboratorier att finnas tillgängliga och inriktade på affärsutveckling av 60 nordiska nystartade företag och små och medelstora företag. Men planen är att alla intresserade företag kan boka in i ett digitalt laboratorium och få hjälp för att komma igång med affärsutveckling.

GREENBIZZ Logo Design och Symbol

Greenbizz-logotypen designades av Xingyu Zhu inspirerad av Multi Business Model Innovation Approach av professor Peter Lindgren.
Logotypens designprocess börjar med det stora timglassystemet som visar att ett företag alltid finns i ett affärsmodellekosystem.
Timglassystemet kombineras med BeeStar-modellen, som visar en affärsmodels sju dimensioner.
Ett företag har alltid mer än en affärsmodell, och i varje affärsmodell finns det 7 affärsmodelldimensioner – och i detta ett antal affärsmodellkomponenter. Ett företag kan alltså förnya sig på sju innovationsnivåer.
Den gröna färgen, som ändras från mörk till ljusgrön i logotypen, illustrerar affärsmodellens process: analys, innovation och transformation över tiden.
Logotypen illustrerar således att ett företag och dess relaterade affärsmodeller, antingen AS IS-affärsmodeller eller TO BE-affärsmodeller ofta behöver tid för att bli grönare – börjar med t.ex. affärsmodeller för svart energi utvecklats till förnybar energi, gröna affärsmodeller.

Projekt GREENBIZZ

Med FN: s världsmål i mål syftar, projektet GREENBIZZ till att öka användningen av grön energi i förhållande till den totala energiförbrukningen för StartUps och små och medelstora företag med hjälp av nya gröna affärsmodeller. Genom att utveckla ny grön affärsmodellteknik kommer projektet att kunna mäta, kvantifiera och därmed öka användningen av grön energi kontinuerligt, inte bara i det enskilda företaget utan i hela företagets värdekedja. Detta kommer att uppnås genom ett forskningssamarbete mellan Startups och små och medelstora företag, branschorganisationer och universitet inom ØKS-området.

Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz-projekt är ett EU-finansierat projekt som stöds av Interreg.
Genom forskning av gröna affärsmodeller försöker projektet att suddiga gränser och arbeta över dessa.