Høgskolen I Østfold – Millionprosjekt vil gjøre Viken-bedrifter grønnere

Millionprosjekt vil gjøre Viken-bedrifter grønnere

Høgskolen i Østfold skal bidra til grønnere bedrifter gjennom det EU-finansierte prosjektet Greenbizz.

Bjørn Gitle Hauge presenterer Greebizz-prosjektet under «Fyrtårnverkstedet» på Strømtangen fyr 17. september. Deltagerne er politikere og beslutningstakere i Østfold/Viken. Fyrtårnsverkstedet er et laboratorium for innovasjon og en møteplass mellom forskning, utdanning, reiselivsnæringen,  politikere, virkemiddelapparatet, miljøbevegelsen og vanlige folk. Foto: HiØ.

Læs mere på HiØ webside

 

Share this article