Forskerklassen og Bærekraft & Innovasjonklassen på Frederik II videregående skole.

Innovasjon og Prosjektledelse – Høgskolen i Østfold

Vi takker for en spennende dag på livsløpsanalyser og bærekraftig utvikling med Forskerklassen og Bærekraft & Innovasjonklassen på Frederik II videregående skole. Vår egen Anna Egeberg Krogh innledet på hvordan vi jobber med livsløpsanalyser og grønn forretningsutvikling forankret i forskning fra GREENBIZZ-Project

Deretter introduserte læreren vår Gunnar Andersson OpenLCA og hvordan praktisk gjøre en livsløpsanalyse (LCA). Vi takker for sporty og framoverlente elever og lærere for at dagen landet. Vi heier på dere og livsløpsprosjektet “The story of Fredrikstad” og gleder oss til å høre mer om det.

Læs mere

Share this article