Greenbizz projektet besøger Symbiose virksomheden Renahav

Greenbizz besøger Renahav i Sverige

Renahav er en Symbiose virksomhed i Sverige, der omsætter fiskeindustriens affald til ren energi og biologisk gødning til det lokale landbrug. Derved er Renahav med til at reducere skadeligt udslip i havet og luften.

Renahavs vision är att orden miljö och energi skall kunna nämnas i samma mening utan att tankarna direkt förs till oåterkallelig förändring av naturresurser och omvärld. Genom att i varje steg ta till vara och återanvända de rester och resurser som är en del i och runt produktionen av sjömat återför Renahav stora delar av det som tidigare gått förlorat. Citat: Miljø og energi

Renahav i Sverige er et eksempel på en symbiose virksomhed, og derfor besøgte Greenbizz projektleder Peter Lindgren Renahav med det formål at blive klogere på hvordan en svensk symbiose virksomhed fungerer.

Foto: Greenbizz/Peter Lindgren.

På billedet ses fra venster: Marlin Oresten, Joel Axel Oresten Renahav Sverige, Michael Ax og Jens Pedersen Danmark.

 

Share this article