Studerende fra Danmark, Norge og Sverige på Green Innovation Camp

To dages samarbejde over grænser om grønne, innovative forretningsmodeller.

Det er det intense program den 25. og 26. november 2021 for en snes danske, norske og svenske studerende, der foregår i forskningscentret CGC på Institut for Teknologisk Forretningsudvikling ved Aarhus Universitet i Herning.

Tre business-cases tages under kærlig tværnordisk behandling og resultatet præsenteres 24 timer, efter at opgaven er sat i gang.

Salling Autogenbrug. Oplevelsescentet Naturkraft i Ringkøbing og Liqtech i Hobro har lagt navn og regnskaber til de studerendes samarbejde i grupper. Og mens de studerende lærer om grøn business-innovation, får virksomhederne resultater, der er understøttet af den nyeste forskning inden for det grønne.

En gruppe studerende, der arbejder med Oplevelsescentret Naturkraft, præsenterer deres innovative forretningsmodel for de øvrige deltagere.

Greenbizz og EU arrangerer

Bag de to Green Innovation Camp-dage står Greenbizz-projektet, der med millionstøtte fra EU har fokus på at få uddannelse og forretningsudvikling til at spille tæt sammen.

“Vi skal have de studerende og virksomhederne til at samarbejde om den grønne omstilling. Virksomhederne har de rigtige business cases og de kommer med rigtige udfordringer. De studerende har værktøjerne og metoderne sammen med forskerne,” forklarer innovationsprofessor Peter Lindgren, der er leder af Greenbizz-projektet og af forskergruppen CGC. Han understreger, at formålet med campen er at skabe netværk mellem de studerende og mellem sektorer.

“Fremtidens business er ikke nær så opdelt, som vi ser det i dag. Vi vil se meget mere flydende grænser mellem fx. uddannelse og business – og mellem studerende og medarbejdere i virksomheder. Erhvervslivet har brug for meget mere grøn viden, og uddannelserne har brug for meget mere kontakt med erhvervslivets helt konkrete business cases,” uddyber Peter Lindgren.

Team Liqtech præsenterer dens innovative forretningsmodel for deltagerne på Green Innovation Camp.

Business og happiness

De studerende kommer fra tre nordiske universiteter – Høgskolen i Østfold i Norge, Högskolan i Halmstad i Sverige og Aarhus Universitet i Herning – og mens der arbejdes og networkes, har de studerende en fest. Peter Lindgren fortæller, at det er forskningsmæssigt dokumenteret, at innovation er afhængig af ‘happiness’. “Man kan ikke arbejde med de her ting, hvis man ikke har det godt. Man skal være happy for at være innovativ.”

Salling Autogenbrug er koblet på de grønne parametre i gruppens innovative business-model.

Deltager-bevis til cv’et – og til erhvervslivet

Når de to dage er slut, får de studerende et bevis for deltagelse. Ifølge Peter Lindgren er det “lige til cv’et. Det er et vigtigt signal til virksomhederne og hele erhvervslivet i alle tre nordiske lande.”

Greeenbizz-professor Peter Lindgren, leder af forskergruppen CGC ved Aarhus Universitet i Herning, afslutter campen. 

Der er planer om at afvikle flere tværnordiske Green Innovation Camps i 2022. Greenbizz-projektet afsluttes i efteråret 2022.

 

Foto: Greenbizz-kommunikation/Jane Flarup

 

 

 

Share this article