Sotenäs kommun genom Symbioscentrum driver sedan 2018 Sveriges första Marina Återvinningscentral

Marina Återvinningscentralen tar hand om marint avfall som samlats in från strandstädning, uttjänta fiskeredskap samt spök-fiskenät och burar som samlats in från havet. På den Marina Återvinningscentralen demonteras och sorteras avfallet i olika fraktioner. Detta för att vända avfallet till resurser och öka mängden som blir nya produkter, går till återbruk och materialåtervinning. De har även en testbädd för marint avfall där företag kan testa att tillverka produkter av materialet.

Arbetet med Sotenäs Marina Återvinningscentral och Testbädd för marint avfall drivs av Sotenäs kommun genom Symbioscentrum som nu är en ny partner inom Greenbizz. Deras arbete med marint avfall och fiskeredskap presenteras i den här videon: Klicka här. 

Plastavfall är en stor belastning för miljön – i havsmiljön dör fisk i spöknät och även av at de får i sig plastavfall.

Ett antal partners i Sotenäs har gått samman för att utveckla verktyg och recycling-metoder för att rena havet och skapa en ren och hållbar framtid. Arbetet går ut på att samla in och omvandla strandstädad plast, fiskenät och annat marint avfall till nya produkter och resurser.

“Arbetet i Sotenäs är ett fantastisk förebild inom cirkulär ekonomi och vi är mycket stolta över, att de är en del av Greenbizz,” säger chefen för Greenbizz, Peter Lindgren, som är professor vid Aarhus Universitet, Danmark.

Greenbizz är ett projekt som drivs av forskare på universitet Danmark, Norge och Sverige med syfte att hjälpa små och medelstora företag. Läs mer om projektet här:  https://www.greenbizz.eu/se/gb-project/

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak genom EU:s regionala utvecklingsfond.

Mer information om arbetet med marint avfall och Sotenäs Marina Återvinningscentral kan fås genom att kontakta: emma.ek@sotenas.se

 

Share this article