Ny forskning: Elbiler er mindre grønne end man tror

Kør 3.000 kilometer om året – og klimaregnskabet bliver aldrig bedre. Nærmest værre.

Kør 7.500 kilometer om året – og der går op mod ni år, før der er positive takter i klimaregnskabet.

Kør 15.000 kilometer om året – så varer det tre-fire år, før der er bedring for klimaet.

Bæredygtighed er udfordret

Forskere fra CGC Research Center og det EU-støttede projekt Greenbizz ved Aarhus Universitet har arbejdet på et studie af grønne forretningsmodeller i bl.a. bilbranchen. Konklusionen er, at elbiler i deres livsforløb i mange tilfælde faktisk ikke forbedrer klimaregnskabet – med mindre der køres mange km.

Årsagen er, forklarer professor Peter Lindgren, der er leder af CGC og Greenbizz:

“Det koster i klimaregnskabet, hver gang der produceres elbiler. Den helt store synder er desværre batteriet, hvor der udledes rigtig mange tons CO2. Samtidig viser beregninger, at elbiler faktisk ikke bliver grønne totalt set, med mindre der køres mange tusind kilometer.”

Fokus på tal

Professoren uddyber, at forskerne har sammenlignet flere undersøgelser af elbilmodellers bæredygtighed og har regnet efter på tallene:

“Vi tager ikke bare tingene for givet, når nogen siger, at en forretningsmodel er grøn. Vi undersøger forretningsmodellerne og tallene i dybden. Vi prøver at forstå, hvad det vil sige, at en forretningsmodel er grøn – i dette tilfælde en bil. Vores forskningsprojekt handler om at få mere fokus på, hvad grønne forretningsmodeller er reelt set, og hvordan vi kan måle, om noget er en grøn forretningsmodel”

Peter Lindgren uddyber, at beregningerne skal holdes så tæt på elbilernes realtid som muligt, ligesom den grønne forretningsmodels parametre – energi og CO2-belastning – skal præciseres så optimalt som muligt.

“Som forskere kan vi ikke bare kalde elbiler grønne eller sorte, med mindre vi har alle tal og detaljerne med i beregningerne,” forklarer Peter Lindgren.

Behold den gamle bil

Udviklingen i elbilers batterier og produktionsmåde er i en rivende udvikling. Men der er stadig et stykke forskning, innovation og udvikling at gøre, inden batterierne kan siges at have en klimagevinst og elbiler dermed er grønnere end benzin- og dieselbiler. Forskningsassistent ved CGC Rita Madsen har sammen med Peter Lindgren arbejdet på et studie af elbilers grønne forretningsmodeller. Deres konklusioner viser, at forbrugere, der ønsker at køre grønt, bør regne tallene godt igennem ved deres bilkøb for at finde frem til det reelle klimaaftryk.

“Det kan faktisk ofte bedre betale sig i klimaregnskabet at beholde den brugte bil nogle år endnu, især hvis man ikke har et meget stort kørselsforbrug. Den brugte bil har for det første allerede afskrevet sit CO2 aftryk for produktionsprocessen i klimaregnskabet. For det andet kan elbilen ved et lavt kørselsforbrug få meget svært ved at give et bedre klimaaftryk end en diesel- eller benzinbil – set over bilens samlede livscyklus,” samstemmer de.

Hele værdikæden

Forskerne inddrager mange flere parametre i beregningerne af klimaaftrykket end alene kørsel. Tallene omfatter bl.a. ressourcer, materialer, affald og forurening.

“En grøn forretningsmodel kigger på hele værdikæden og bilens samlede livscyklus,” fastslår Peter Lindgren og Rita Madsen.

Og de peger på, at der er “et stort behov for at se forbruget af biler – transport – i et mere holistisk perspektiv. Det betyder, at vi skal arbejde med en triple bottom line – dvs. en tredobbelt bundlinje.”

Tredobbelt bundlinje

I korte træk er en tredobbelt bundlinje et komplekst regnestykke, der inddrager alle parametre – lige fra produktionsprocessen, råvarer, produktionsanlæg, forurening, genanvendelse til daglig kørsel for at få et samlet CO2-bæredygtighedsregnskab.

“Dette regnestykke tager lang tid at udføre, men det er nødvendigt, hvis vi skal have det rigtige billede af klimaaftrykket og bæredygtigheden i grønne forretningsmodeller,” mener Peter Lindgren og Rita Madsen. De peger på, at mange glemmer at kigge på klimaaftrykket i hele bilens livscyklus. Elbiler forbruger meget mere CO2 end man drømmer om – set i det samlede livscyklusbillede. Specifikt i produktionsforløbet har elbiler stadig et stort CO2 aftryk sammenlignet med benzin- og dieselbiler.

“Man skal ikke kun kigge på det, der udledes under selve kørslen. Man skal have det hele med,” fastslår forskerne.

Danmarks Statistik: Så mange kilometer kører vi om året

0,02 pct. af bilerne i Danmark kører 3.000 km om året eller mindre.

6,9 pct. kører årligt mellem 3.000 og 8.000 km.

65 pct. af alle biler kører mellem 8.000 og 15.000 km.

27,9 pct. kører over 15.000 km om året.

(Disse tal fra Jyllands-Posten, der skriver om CGC-forskernes analyse af elbilers klimaregnskab.)

Flere informationer

Professor Peter Lindgren: peterli@btech.au.dk

Forskningsassistent Rita Madsen: rita.madsen@btech.au.dk

Link til CGC Research Center

Link til det EU-støttede Greenbizz-projekt

Share this article