Informationsmøde om projekt Greenbizz og dets resultater

Mange norske virksomheder  er interesserede i projekt Greenbizz og dets resultater. Fredag den 25. august 2023 afholdes et informationsmøde om dels resultaterne i nuværende projekt Greenbizz og  om det kommende Greenbizz II, som er i støbeskeen.

“Vi er helt overvældede over den store interesse i Norge. Det siger noget om, hvor aktive vore norske partnere i Greenbizz har været med at informere bredt ud i offentligheden om projektet,” siger en begejstret leder af Greenbizz-projektet, professor Peter Lindgren fra forskningscentret CGC ved Aarhus Universitet.

Greenbizz I og Greenbizz II

Greenbizz II planlægges til at blive et storstilet samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige – universiteter, forskningsmiljøer, en række kommuner og virksomheder i de tre lande fra januar 2023 og tre år frem.  Siden 2020 har Greenbizz I været i gang, finansieret af EU Interreg ØKS, og nu planlægges en endnu større efterfølger, Greenbizz II.

Informationsmøde i Litteraturhuset, Storgata 11, 1607 Fredrikstad

Fredag den 26. august 2022 afholder Greenbizz-partner, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, et opsamlende statusmøde om Greenbizz I-projektets resultater for nuværende virksomheder, og præsenterer samtidig Greenbizz II-projektet for nuværende og nye interessede virksomheder.

Forskningsresultater fra Greenbizz

Høgskolelektor ved Højskolen i Østfold, Bjørn Gitle Hauge vil præsentere resultater fra det igangværende Greenbizz projekt – Greenbizz I – og forskerne Mirielle Torgersen og Lars Gunnar Furelid Tellnes vil fortælle om projektsamarbejdet mellem forskere og virksomheder i Greenbizz I.

Lektor, phd. Per Valter, ligeledes fra Høgskolen i Østfold, præsenterer eksempler fra erhvervsvirksomheder, hvor der er foretaget energieffektivisering – fra sorte energikilder til grønne.

Greenbizz II – cirkulær og ressourceeffektiv økonomi

Det kommende Greenbizz II fokuserer på at fremme overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi i hele værdikæden hos SMVer og startup-virksomheder i Interreg ØKS-området.  Fokus vil samtidig være på et stærkt transnationalt samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige, hvor universiteter, forskningsmiljøer og en række kommuner vil arbejde sammen med virksomhederne.

Peter Lindgren ser frem til, at et kommende Greenbizz-II projekt kan udbygge det gode samarbejde mellem de tre nordiske lande – ikke mindst mellem deltagende virksomheder og kommuner – med endnu mere udbytte for virksomhederne:

“Vi skal gøre en forskel for erhvervslivet. Klimadagsordenen og bæredygtighed er mere vigtigt end nogensinde før for SME og startup-virksomheder. De nordiske lande har altid været helt fremme med grønne forretningsmodels løsninger, så vi har både vores kulturelle baggrund, men også vore stærke forskningsmiljøer med.”

Flere informationer:

Professor Bjørn Gitle, Høgskolen i Østfold og leder af Greenbizz i Norge: bjorn.g.hauge@hiof.no  Mobil: +4741675282

Professor Peter Lindgren, leder af CGC og Greenbizz I og II: peterli@btech.au.dk  Mobil:  +4529442211

Share this article