Rotostøp AS

thumbnail_2019-logo-River
Rotostøp1
Greenbizz Contact:

Rotostøp AS – case:

Rotostøp AS er en produksjonsbedrift i Fredrikstad som bruker rotasjonsstøpteknologi for å lage små båter i helstøpt plast. Båtene kalles River Boats.

Rotostøp AS is a production company in Fredrikstad, Norway, that uses rotational casting technology to make small boats in fully moulded plastic, called River Boats.

Rotostøp AS deltar i prosjektet Greenbizz, fordi:

Rotostøp AS deltar i Greenbizz-prosjektet, fordi bedriften er genuint opptatt av miljø og bærekraft. Produktet deres, River Boats, er laget av materialgjenvinnbar plast, er laget av kvalitet og ment for å vare.

Rotostøp AS participates in the Greenbizz project because they are genuinely concerned about the environment. The product, River Boats, are made of recyclable plastic, made with quality and made for duration.

Rotostøp AS’ grønne initiativ:

Grønt initiativ for Rotostøp er å analysere dagens forretningsmodell med å produsere River Boats av jomfruelig plast versus potensiell forretningsmodell med å produsere River Boats av materialgjenvunnet plast fra gamle River Boats. LCA analyse vil vise klimafotavtrykket for de to forretningsmodellene.

The Green initiatives for Rotostøp is to analyse today’s business model for producing River Boats with virgin plastic versus the potential green business model of producing River Boats with recycled old River boats. LCA analysis will give the environmental impact for the two cases. 

More information at:

Share on LinkedIn