Vaia Miljø AS

Vaia1
Vaia7
Greenbizz Contact:

Vaia Miljø AS – case:

Vaia Miljø AS er et oppstartsselskap for teknologi til energigjenivnning av plastavfall. Selskaper installerer en prototype for å behandle avfall fra en søsterfabrikk som lager produkter av skumplast. Teknologien gjør det mulig å behandle avfallet der det oppstår og samtidig produsere elektrisitet tilbake til produksjonen.

Vaia Miljø AS is a start up company for plastic waste energy recovery technology. The company is installing a prototype to treat waste from a sister company making plastic foam products. The technology will make is possible to treat plastic waste at source and also supply electricity back to the plastic manufacturing.

Vaia Miljø AS deltar i prosjektet Greenbizz, fordi:

Vaia Miljø AS er med på Greenbizz for å få støtte til forskning og utvikling av deres nye avfallsteknologi.

Vaia Miljø AS is part of Greenbizz to gain support of their research and development for the new waste treatment technology.

Vaia Miljø AS’ grønne initiativ:

Teknologien gjør det mulig å redusere problemene med plastavfall og samtidig produsere energi.

The business technologies help to solve the plastic waste problem and at the same time produce energy.

More information at:

Share on LinkedIn