Reinventar AS

Reinventar1
Reinventar2
Greenbizz Contact:

Reinventar AS – case:

Reinventar AS er en oppstartsbedrift som tilbyr møbler og interiør med sterkt fokus på ombruk. Ambisjonen er at det skal være like enkelt å ombruke eller kjøpe ombrukte produkter som å kjøpe nye.

Reinventar AS is a start-up company for offering furniture and interior with strong focus on reuse. The ambition is that it should be just as easy to reuse or buy reused as it is to buy new products.

Reinventar AS deltar i prosjektet Greenbizz, fordi:

Reinventar AS er med på Greenbizz for å få støtte til deres forskning- og utviklingsprosesser og for å dokumentere miljønytten av ombruk.

Reinventar AS is part of Greenbizz to gain support of their research and development processes and to document the environmental benefits of reuse.

Reinventar AS’ grønne initiativ:

Forretningsmodellen tilbyr nye produkter basert på ombrukte og resirkulerte materialer. Dette reduserer både mengden avfall, samt unngår uttak og prosessering av jomfruelige råmaterialer.

The business provides new products based on reused or recycled materials. This reduces both the amount of waste, and avoids extraction and processing of virgin raw materials.

More information at:

Share on LinkedIn