International WWRF-Green Business Model workshop on how future wireless Technology can support Green Business Model Innovation. Online workhop the 21 October 2020. . . .
WWRF-GBM International workshop How can future wireless Technology support Green Business Model Innovation? . . .
Greenbizz projektet ved Høgskolen I Østfold Studentene på Innovasjon og Prosjektledelse – Høgskolen i Østfold får møte mange spennende forelesere. I fjor var det besøk fra NASA og nå . . .
CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med en grønnere forretning i nyt nordisk forskningsprojekt . . .
Grønn Energi Forskningsgruppen Grønn Energi har tett samarbeid med masterstidiet i Grønn Energiteknologi. . . .
BTECH Nyhedsbrev om forskningsprojektet Greenbizz, der skal motivere virksomheder til at vælge grønne energiløsninger . . .
€ 2.319.370 Funding for Greenbizz Greenbizz is a big green European Research project with 60 companies and 6 PhD candidates lead by Aarhus University (DK), partnering with Chalmers University (SE) and Høgskolen i . . .