Grønn Energi Forskningsgruppen Grønn Energi har tett samarbeid med masterstidiet i Grønn . . .