Vi Krysser Grenser

En prototype på en digitalt business-lab, som skal hjelpe start-ups og små og mellomstore bedrifter (SMB) til å utvikle grønne forretningsmodeller, har nettopp sett dagens lys. Håndverkere har i februar 2021 satt det sekskantene prototype-laben opp i lokalene ved CGC Forskningscenter, Aarhus Universitet i Herning. Når labbet har blitt testet og finpusset, er forskere bak labben klare til å sende ytterligere laboratorier ut til Danmark, Norge og Sverige. Frem til høsten 2022 skal til sammen 30 nordiske labs være tilgjengelige og målrettet 60 nordiske start-ups og SMBs forretningsutvikling. Med denne planen at alle interesserte bedrifter kan booke seg inn i en digital lab og få hjelp til å komme i gang med forretningsutvikling.

GREENBIZZ Logo Design og Symbolikk

Greenbizz-logo er designet av Xingyu Zhu inspirert av Multi Business Model Innovation Approach av professor Peter Lindgren. Logoens designprosess startet med det store timeglass-systemet, som viser at en bedrift eksisterer alltid i et forretingsmodelløkosystem.
Timeglass-systemet kombineres med BeeStar-modellen som viser de syv dimensjoner i en forretningsmodell.
En bedrift har alltid mer enn en forretningsmodell og i hver forretningsmodell eksisterer syv forretingsmodelldimensjoner – og i dette er mange forretningskomponenter. En bedrift kan også innovere på 7 innovasjonsnivåer.
Den grønne fargen som skifter seg fra mørk til lysgrønn i logoen, illustrerer forretningsmodellens prosess: analyse, innovasjon og transformasjon over tid.
Logoen illustrerer således at en bedrift og dens relaterte forretningsmodeller, enten AS IS forretningsmodeller eller TO BE forretningsmodeller ofte trenger tid for å bli grønnere – starter for eksempel svart energi forretningsmodeller som utvikles til fornybar energi forretningsmodeller.

Prosjekt GREENBIZZ

Med FNs bærekraftsmål i tankene har prosjektet Greenbizz som formål å øke bruk av grønn energi i forhold til den totale energibruken i Start-ups og SMBer med hjelp av nye, grønne forretningsmodeller. Ved å utvikle en ny grønn forretningsmodell-teknologi vil prosjektet løpende kunne måle, kvantifisere og dermed øke bruken av grønn energi, ikke bare i den enkelte virksomhet, men i hele virksomhetens verdikjede. Dette vil oppnås gjennom et forskningssamarbeid mellom start-ups og SMBer, bransjeorganisasjoner og universiteter i EØS-området.

Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz projects is an EU funded project supported by Interreg.
Through research of green business models, the project seeks to blur borders and work across these.