PROSJEKT GREENBIZZ

PERIODE
Prosjekt GREENBIZZ  løper fra 1 mars 2020 – 30 september 2022

FORMÅL
Formålet er å hjelpe startups og små og mellomstore virksomheter (SMBer) med:

diagram

Minske virksomhetens totale energiforbruk 10-15%

handflower

Og/eller konvertere til mer fornybar energi (grønn energi) 10-15% av det samlede energiforbruket

check

Minske CO2-utslippene som følge av det ovenstående

graph

Sette opp et dashboard som kontinuerlig måler på parametre for grønne forretningsmodeller og viser hvor grønn virksomheten er

MÅL Prosjekt GREENBIZZ vil:

Utvikle nye grønne forretningsmodeller for – og i samarbeid med – SMBer, start-ups og foretakskonsulenter

Utvikle nye verktøy til grønn forretningsutvikling og måling

Rekruttere og inngå nye formaliserte samarbeid med 60 startups og SMBer på tvers av landegrensene, og samarbeide med prosjekter, konsulenter, virksomheter og kommuner

Utvikle 15 nye Best Practice case om ”Konvertering av fornybar energi" og grønn forretningsmodellering.
Kommunikere om konvertering av fornybar energi, anvendelse, prosess og resultater i forskningsartikler, rapporter, seminarer, konferanser og workshops

Utvikle nytt kurs på masternivå i grønne forretningsmodeller basert på prosjektets erfaring.
Utvikle tre «Green Innovation camps» med 24 virksomheter som en samarbeidsarena for virksomheter, forskere og studenter

Virksomheter som deltar i prosjekt GREENBIZZ får:

hands-area-3
Ny kunnskap om hvordan en virksomhet kan arbeide med å minske energiforbruket og øke andelen av grønn energi i forhold til virksomhetens totale energiforbruk
lamp-area-3
Adgang til nye modeller og verktøy for grønn forretningsmodell-analyse og innovasjon
meter-area-3
Oppsett av måleteknologi og verktøy for ny grønn forretningsmodell
members

Mulighet for å arbeide i – og bidra til utvikling av nye Green Business Model Labs

handflower

Adgang til GRØNNE forretningsmodell laber i ditt nærområde. Unike laber som er en lokalforankret plattform for GREENBIZZ-aktiviteter som: kunnskapsdeling, forretningsmøter og nye samarbeid om kunnskap og teknologi for utvikling av grønne forretningsmodeller, herunder visualisering av fornybare energiformer og økningen av disse.

lupa

Green Business Model (GBM) Labs er sentrale prototyper og teststeder for GREENBIZZ sin forskning i ØKS-regionen, og etter endt prosjektforløp fortsetter og videreutvikles de som grønne hotspots for alle interesserte virksomheter.

tools

Adgang til nyutviklede GBM-verktøy i labene. Verktøy som understøtter og dokumenterer din virksomhets arbeid med omlegging og økning av virksomhetens anvendelse av grønne energikilder. Verktøy som visualiserer CO2-avtrykk og omleggingen av energiformer.

handflower

Som virksomhet bidrar dere med kunnskap og erfaring fra praksis til GREENBIZZ-prosjektets utvikling av nye Green Business Model analyser og metoder

tools

I samarbeidet arbeider dere med programmer/verktøy til Green Business Model analyse og -metode, herunder analyse av virksomhetscase, samt workshops og seminarer

lamp2

Dere oppnår økt kunnskap om og kompetanse i å omlegge/utvikle grønne forretningsmodeller ved å delta i prosjektets utvikling og test av nye grønne undervisningsmoduler for: Grønn forretningsmodellanalyse og innovasjon

ppl-board

En ansatt kan få tilbud om å utdanne seg i Green Business Model analyse og metode, og som konsulent deretter fungere som prosesscoach ved analyse og utvikling av grønne forretningsmodeller

Din virksomhet bidrar med praktisk kunnskap og erfaring

Samarbeids-prosessen gir

handflower

Hjelp til energiomlegging og grønn energiomlegging

lupa

Kartlegging og analyse av virksomhetens energiforbruk og energitype (sort eller grønn energi), herunder CO2-avtrykk for virksomhetens forretningsmodeller vha LCA-analyse

members

Hjelp til å utvikle deres eksisterende forretningsmodeller til å bli grønnere – og mulighet for å utvikle og implementere nye grønne forretningsmodeller

graph-up

Mulighet for å øke anvendelsen av grønn energi i forhold til det totale energiforbruket – ikke bare i egen virksomhet, men i hele virksomhetens verdikjede

CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad