PROJEKT GREENBIZZ

PERIODE
Projekt GREENBIZZ  foregår fra 1 marts 2020 – 30 september 2022.

FORMÅL
Formålet er at hjælpe startups, og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med:

diagram

At mindske virksomhedens totale energiforbrug 10-15%

handflower

Og/eller omlægge til mere vedvarende energi (Grøn energi) 10-15% af det samlede energi forbrug

check

Nedbringe CO2 emission som følge af ovenstående

graph

Opsætte et grønt forretningsmodel dashboard som kontinuerligt måler på de grønne forretningsmodels parametre og viser hvor grøn virksomheden er

MÅL Project GREENBIZZ vil:

Udvikle nye grønne forretningsmodeller for - og i samarbejde med - SMV’er, start-ups og virksomhedskonsulenter

Udvikle nye værktøjer til grøn forretningsudvikling og måling

Rekruttere og indgå nye formaliserede samarbejder med 60 startups og SMV’er på tværs af landegrænserne, og samarbejde med projekter, konsulenter, virksomheder og kommuner

Udvikle 15 nye Best Practice cases om ”Konvertering af vedvarende energi" og grøn forretningsmodel modellering.
Kommunikere om konvertering af vedvarende energi, anvendelse, proces og resultater i forskningsartikler, rapporter, seminarer, konferencer og workshops.

Udvikle nyt kursus på kandidatniveau i grønne forretningsmodeller baseret på projektes erfaring.
Udvikle tre «Green Innovation camps» med 24 virksomheder som en samarbejdsarena for virksomheder, forskere og studerende.

Virksomheder der deltager i projekt GREENBIZZ får:

hands-area-3

Ny viden om hvordan en virksomhed kan arbejde med at mindske energiforbruget og øge andelen af grøn energi i forhold til virksomhedens totale energiforbrug.

lamp-area-3

Adgang til nye modeller og værktøjer til grøn forretningsmodel analyse og innovation

meter-area-3

Opstilling af ny grøn forretningsmodels måle teknologi og værktøjer

members

Mulighed for at arbejde i - og bidrage til udvikling af nye Grønne Forretnings-model Labs

handflower

Adgang til GRØN Forretningsmodels Labs i dit nærområde. Unikke Labs der er lokalforankret platform for GREENBIZZ aktiviteter som: videndeling og forretningsmøder og nye samarbejder omkring viden og teknologi mhp. udvikling af Grønne Forretningsmodeller, herunder visualisering af fornybar energiformer og forøgelsen heraf.

lupa

De Grønne Forretningsmodel Labs er centrale prototyper og teststeder for GREENBIZZ forskning i ØKS-regionen, og efter endt projektforløb fortsætter og videreudvikles de som grønne hotspots for alle interesserede virksomheder.

tools

Adgang til nyudviklede GBM-værktøjer i Labs’ne. Værktøjer der understøtter og dokumenterer din virksomheds arbejde med omlægning og forøgelse af virksomhedens anvendelse af grønne energikilder. Værktøjer, der visualisere CO2-aftryk og omlægningen af energiformer.

handflower

Som virksomhed bidrager I med praksisviden og praksiserfaring til GREENBIZZ projektets udvikling af en ny Grøn Forretningsmodel analyse og metoder.

tools

I samarbejdet arbejder I med programmer/værktøjer til Grøn Forretningsmodel analyse og metode herunder virksomhedscase analyse samt workshops og seminarer.

lamp2

I opnår øget viden om og kompetence i at omlægge/udvikle grønne forretningsmodeller ved at deltage i projektets udvikling og test af nye grønne undervisningsmoduler om: Grøn Forretningsmodel analyse og Innovation

ppl-board

En ansat kan få tilbud om at uddanne sig i Grøn Forretningsmodel analyse og metode, og som konsulent efterfølgende fungere som proces coach i analyse og udvikling af grønne forretningsmodeller

Din virksomhed bidrager med praksisviden og erfaring

Samarbejds-processen giver:

handflower

Hjælp til energiomlægning og grøn energiomlægning

lupa

Kortlægning og analyse af virksomhedens energiforbrug og energi type (sort eller grøn energi), herunder CO2 aftryk for virksomhedens forretningsmodeller vha. LCA analyse.

members

Hjælp til at udvikle jeres eksisterende forretningsmodeller til at blive grønnere – og mulighed for at udvikle og implementere nye Grønne Forretningsmodeller.

graph-up

Mulighed for at øge anvendelsen af grøn energi i forhold til det totale energiforbrug - ikke bare i egen virksomhed, men i hele virksomhedens værdikæde.

CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad