PROJEKT GREENBIZZ havde til formål at hjælpe startups, og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark, Norge og Sverige med:
  • At mindske virksomhedens totale energiforbrug 10-15%
  • Og/eller omlægge til mere vedvarende energi (Grøn energi)
  • Nedbringe CO2 emission
Projektet forløb fra 1 marts 2020 – 30 september 2022, og ved projektets afslutning er 62 grønne virksomhedssamarbejde- og udviklingsaktiviteter sat i gang. Projektets mål om at aktivere 60 SMV og Startups er er derfor opfyldt, og virksomhedernes grønne omstilling fordeler sig på følgende aktiviteter:
Produktionsvirksomhed Frontego: Ny luft-til-luft varmepumpe til vinteropvarmning og sommernedkøling.
Restaurant Jollehuset: El-måling udstyr på alle maskiner, hvor data samles i digital måleenhed til online visning.

Energimåling og Energibesparelser

  • 35 virksomheder fokuserer på enten energimåling eller Life Cycle Analyse (LCA) måling på CO2 aftryk
  • 20 virksomheder fik installeret energisensorer på en række maskiner/bygninger – sensorer hvormed virksomhedsejer følger realtime målinger i en online platform. Grundet lang Corona nedlukning kom virksomhederne sent i gang med målinger, og er derfor godt i gang, efter endt projektforløb, med at planlægge grøn omstilling/omlægge til grønne energiformer mhp. at omlægge/mindske energiforbruget og dermed CO2 udledning. Virksomhederne Jollehuset, Frontego, Arena Mors, Hunnebostrand Vandrehjem, og Kungshamnsfiskarne fortæller i videoer om deres tiltag
  • De 14 virksomheder, der nåede at måle på driften i Greenbizz perioden, har i gennemsnit sparet en del mere end de 10% i energiforbrug, fordelt på El, Gas og Diesel, som var budgetteret mål for Greenbizz projektet
  • De stigende energipriser i 2022 blev en yderligere motivering til at finde energibesparelser, og flere virksomheder blev interesserede i at etablere egen produktionen af grøn energi. De grønne effekter slår først rigtig igennem i 2023 når solcelleanlæg kan leveres

Genbrug af Affald

I bilbranchen fokuserer Salling Autogenbrug på upcycling af kasserede biler og LHG Group vil genbruge overskydende rustbeskyttelsesmidler ved undervognsbehandling.
Workshop i miljøvenligt autogenbrug Salling Autogenbrug
LHG Group Genbrug ved undervognsbehandling
Timestone Ny Mindeplade til gravsted
Haderup Skovservice Biodiversitet - skjulested til dyr i produktionsskov

Andre Grønne Parametre

De resterende 27 virksomheder fokuserer på andre grønne forretningsmodeller. Startupvirksomheden TIMESTONE disrupter det danske marked for gravstensproduktion med en helt ny type gravsten mhp at reducere CO2 udledning ved tung transport, Haderup Skovservice fokuserer på cirkulær træproduktion og biodiversitet i alle typer skove, Grainas’ fokuserer på grøn energiproduktion på uudnyttet have-parkaffald, og Re:Inventar AS arbejder med redesign og genbrug af brugte møbler.

Kommune/Erhvervsservice Samarbejde

For projektet var det vigtigt at få SMV’er/Startups med, som var motiverede for en grøn omstilling. Greenbizz projektet har i Danmark etableret et unikt samarbejde med kommuner/erhvervsservice, der har hjulpet projektet med at rekruttere det målsatte antal virksomheder, fordi de kender virksomhedernes grønne udfordringer. Det kræver tid og erfaring at finde relevante og interesserede virksomheder. Foruden samarbejdet med de 62 virksomheder nåede projektet at etablere 34 andre projekt-/organisationssamarbejder med f.eks. VIKEN industriklynge, AMU Center Nordjylland og ECSMV-projekt Ringkøbing Skjern.
Morsø Erhvervsråd Virksomheds workshop
Greenbizz U-process i workshops
Business workshop: Business model analysis

Virksomhedssamarbejdet

Greenbizz har haft stort fokus på at etablere gode virksomhedssamarbejder. Projektet viste at det tager lang tid at etablere en god relation til den enkelte virksomhed, at få afdækket mulige udfordringer/potentielle nye grønne forretningsmodeller eller teknologiske tiltag som virksomheden ønsker at fokusere på. I denne proces har projektet derfor afviklet mellem 1-11 iterative workshops med de enkelte virksomheder. I hver workshop arbejdes der med fokus på forretningsmodel analyse og mulig grøn omstilling/grøn innovation jf. U-model. Virksomhederne deltog gennemsnitligt i 5 forretningsmodel workshops.

Greenbizz Labs

I projektperiode blev der etableret nye digitale Greenbizz Labs i Danmark, Norge og Sverige med tilhørende værktøjer til grøn forretningsmodel analyse og innovation, og hvor synkrone videooptagelser fra tre labs blev testet sammen med studerende i Greenbizz camp. Greenbizz Labs i ØKS området er, efter endt projektforløb, fortsat gratis at benytte som hotspots for det grønne virksomheds-kommune/erhvervsservice samarbejde.
Greenbizz Lab
Feldborg Savværk Cirkulær træproduktion – student camp
Frontego Kitchen production and circular distribution – student camp.

Transnationalt Partnersamarbejde

Greenbizz projektet har opnået stor indsigt i- og erfaring med meget forskellige typer af grønne forretningsmodel virksomhedscases gennem de deltagende virksomheder og virksomhedsservice organisationer. Og projektets transnationale arbejdsgrupper har udviklet og delt viden og erfaring over landegrænser, f.eks. om virksomhedsanalyse vha. LCA, som især Norske og Svenske virksomheder fokuserer på. Resultater heraf er delt i publicerede artikler og i præsentationer ved konferencer. Ligeledes har 3 transnationale Greenbizz-camps givet studerende vigtig indsigt i og praksiserfaring med virksomheders grønne omstilling og de mange udfordringer der ligger heri.