Vi Korsar Gränsen

GREENBIZZ Logo Design och Symbol

GREENBIZZ LOGO:

  • Tag et G
  • Tag en trekant
  • Tag en sommerfugl
  • Välj to farver – grønt og sort
  • Alt kombineret av kinesisk arkitekt och masterstuderende Xingyu Zhu til et logo för Greenbizz-projektet.

Greenbizz Logo’et viser med streger and colors logikken i hela projektet – at få företag til at omlægge från sorte til greenne forretningsmodeller.

Forskningsprojektet ”Greenbizz”, som stöds av EU, är ett samarbete mellan Halmstad Högskola i Sverige, Østfold ei Norge och CGC Research Center vid Institutionen för affärsutveckling och teknik vid Aarhus BSS, Aarhus University. Syftet med Greenbizzprojektet är att ge nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) att öka användningen örnybar energi. Projektet fokuserar på små och medelstora företag och nystartade företag eftersom flera studier visar att dessa företag har störst behov av stöd för att omstrukturera och därmed öka användningen av förnybar energi. Många företag ser potentialen i en grön. Enligt studier är utmaningen dock att företag saknar verktyg för att komma igång och kunskap om var i företaget det är bäst att göra de gröna investeringarna. Det är här ”Greenbizz” kommar med lösningar. Grenbizz rekryterar 60 små och medelstora företag och nystartade företag spridda över Sverige, Norge och Danmark, och företagen och utveckla nya gröna affärsmodeller och tekniker. Se webcast interview.

Projekt GREENBIZZ

Med FN: s världsmål i mål syftar, projektet GREENBIZZ till att öka användningen av grön energi i förhållande till den totala energiförbrukningen för StartUps och små och medelstora företag med hjälp av nya gröna affärsmodeller. Genom att utveckla ny grön affärsmodellteknik kommer projektet att kunna mäta, kvantifiera och därmed öka användningen av grön energi kontinuerligt, inte bara i det enskilda företaget utan i hela företagets värdekedja. Detta kommer att uppnås genom ett forskningssamarbete mellan Startups och små och medelstora företag, branschorganisationer och universitet inom ØKS-området.

Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz-projekt är ett EU-finansierat projekt som stöds av Interreg.
Genom forskning av gröna affärsmodeller försöker projektet att suddiga gränser och arbeta över dessa.