Ring eller Skriv om du är Intresserad
av att Delta i Projektet

Kontakter​

Kontakta Oss

DANMARK

Peter Lindgren, Aarhus University B-Tech, Denmark
+45 2944 2211    ||     Peterli@btech.au.dk

NORGE

Bjørn Gitle Hauge, Høgskolen i Østfold, Norway
+47 4167 5282    ||    bjorn.g.hauge@hiof.no

DK/SVERIGE

Christian Koch, Aarhus University, Denmark
+46 73 742 5121    ||    au247675@uni.au.dk

SVERIGE

John Lindgren, Högskolan i Halmstad, Sweden
john.lindgren@hh.se