Nyt BusinessLab hjælper virksomheder til at udvikle grønne forretningsmodeller

Et business-lab til udvikling af grønne forretningsmodeller

Et business-lab til udvikling af grønne forretningsmodeller er stillet op i CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet i Herning. Business-labbet er et digitalt lab, der tilbyder virksomheder hjælp til at stille om fra sort til grøn forretningsdrift.

Fra sort energi til grøn energi i hele værdikæden.

Det er den bundne opgave for virksomhederne. Men mange ved ikke, hvordan de kommer i gang.
Nu er der hjælp på vej.
En prototype på et digitalt business-lab, der skal hjælpe startups og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at udvikle grønne forretningsmodeller, har netop set dagens lys. Håndværkerne har i februar 2021 sat det sekskantede prototype-lab op i lokalerne ved CGC Forskningscenter, Aarhus Universitet i Herning. Når labbet er blevet testet og finpudset, er forskerne bag labbet klar til at sende yderligere syv labs ud i Danmark, Norge og Sverige. Business Labs er en del af det fællesnordiske EU-støttede projekt, hvor forskere og erhvervsliv samarbejder om at udvikle grønne forretningsmodeller. 20 danske, 20 norske og 20 svenske startups og SMV’er deltager i projektet.

Business-labbet er stillet op i Forskningscenter CGC, der har til huse i Institut forForretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitets afdeling i Herning. Prototypen skal nu finpudses og testes på virksomheder. ”Labbet skal give startups og SMV’ere et billede hele vejen rundt, så de kan få udviklet en ny grøn forretningsmodel, som reducerer den sorte energi i alle led,” forklarer CGC forskningscenterleder Peter Lindgren, der er professor i innovation og grønne forretningsmodeller ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet. Prototypen er det første af syv nye digitale business-labs, der skal stilles op i Danmark, Norge og Sverige som led i et toårigt fællesnordisk og EU-støttet projekt, der hedder Greenbizz. Frem til efteråret 2022 skal i alt 30 nordiske labs være tilgængelige og målrettet 60 nordiske startups og SMV’eres forretningsudvikling. Men det planen, at alle interesserede virksomheder kan booke sig ind i et digitalt lab og få hjælp til at komme i gang med forretningsudvikling.

Business-labbet er en sekskantet kube med tavler, smartboards, whiteboards og en langrække digitale løsninger, som kan anvendes, når virksomhederne skal finde frem til grønne forretningsmodeller. Deltagerne sidder inde i labbet og kan være i kontakt med deltagere i andre labs og med andre relevante aktører. Mens deltagerne arbejder, måles der på en lang række detaljer, som bruges til forskningen i grønne forretningsmodeller. ”Kuben er ikke en tilfældig form. Kuben refererer til vores forskningskoncept og er samtidig et fysisk rum, som fortætter arbejdet og skaber en energi,  idéudvikling og kreative løsninger på mange planer,” fastslår Peter Lindgren.

Regeringens klimaplan

Regeringens klimaplan med reduktion af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 presser virksomhederne til at tænke i grøn energi frem for den sorte. Den globale konkurrence er også noget, virksomhederne skal holde øje med – og den har fokus på grøn omstilling, siger Peter Lindgren: ”Virksomheder får svært ved at overleve på lang sigt, hvis de ikke omstiller sig til grøn energi. Men mange gange ved virksomhederne ikke, hvordan de kommer i gang. Det kan vi hjælpe dem med.” Med EU støtte er Greenbizz-projektets samlede budget på 17,5 mio. kroner. Greenbizz er et samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter i Danmark, Norge og Sverige med CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet som projektleder.

Læs mere om projektet

Share this article