Studerende i Green Innovation Camp besøgte Salling Autogenbrug

Salling Autogenbrug tog velvilligt imod en gruppe studerende, der blev introduceret til virksomheden og en virksomhedscase.

Salling Autogenbrug er en moderne bilgenbrugsvirksomhed til skrotning og demontering af biler og andre køretøjer, der ikke længere er egnet til kørsel. Det er en familievirksomhed, der blev startet af Peter Haubo i 1987 og nu drives af hans datter Lise og hendes to brødre Mads og Lasse. Virksomheden har tilladelse til at lave miljøbehandling og demontering og har adgang til det fælles lager med 3 millioner kvalitetskontrollerede reservedele. Desuden har Salling Autogenbrug tilladelse til at opbevare op til 1560 biler på deres lokation i Skive. Salling Autogenbrug´s vision er at blive Danmarks grønneste bilgenbrugsvirksomhed. Med miljø og cirkulær økonomi i fokus ser de på forskellige muligheder for at reducere, genbruge, genanvende, reparere og upcycle biler, reservedele og forskellige materialer fra køretøjerne. Selvom reservedele, miljøbehandling af de skrottede biler og skrotning af metal er de vigtigste aktiviteter for Salling Autogenbrug, tager virksomheden endnu et skridt fremad og søger nye måder at reducere miljøbelastningen fra skrottede biler på. De sælger f.eks. sikkerhedsseler fra skrottede biler til virksomheden GRÜNBAG, som producerer håndtasker af genbrugsmaterialer.

 

Salling Autogenbrug har en ambition om at blive den mest bæredygtige bilgenbrugsvirksomhed i Danmark. Denne ambition har været en drivkraft i at omdanne en traditionel autoophugningsvirksomhed til en succesfuld moderne virksomhed med et tydeligere miljøfokus – men der er mere at gøre. Den største udfordring for Salling Autogenbrug er at finde nye måder at genbruge og genanvende forskellige dele fra de skrottede biler på, men forretningen er åben for enhver grøn forretningsinnovation, der kan reducere miljøbelastningen fra skrottede biler og vil give et kommercielt resultat.

De studerende fik således til opgave, dels a afdække den (de) nuværende forretningsmodel økosystem, hovedforretning(er), forretningsmodelportefølje(r) og forretningsmodel(er), altså forstå ekisterende praksis, mhp at tænke i nye mulige forretningsmodeller for skrottede biler.

 

Salling Autogenbrug casearbejdet foregik i et Greenbizz Lab ved Business Skive, der husede campen.

De studerende, fordelt i 4 grupper, arbejdede ude i Greenbizz Labs i to af de fire dage som campen varede.

Salling Autogenbrug virksomhedspræsentation

Share this article