Salling Autogenbrug

Salling auto logo
Salling-autogenbrug-truck2
Greenbizz Contact:

Salling Autogenbrug – case:

Vi er et moderne autogenbrug med miljø og cirkulær økonomi i højsædet. Vi har over 30.000 kvalitetstestede reservedele på lager og mere end 3 mio reservedele via fælleslager. Vi er ISO-14001 certificeret, hvilket er din sikkerhed for, at alle miljøregler er overholdt. I 2019 vandt vi prisen “Årets Autogenbruger”. Det gjorde vi blandt andet for vores grønne profil, for at tænke nyt og være omstillingsparat, men også for at levere den rigtige del, til den rigtige bil, i den aftalte kvalitet samt for håndtering af reklamationer.

Men rejsen er ikke slut endnu. Ved at deltage i projekt Greenbizz får vi hjælp til at netværke, analysere og tænke i nye grønne forretningsmodeller.

We are a modern auto recycler business with environment and circular economy in the forefront. We have over 30,000 quality-tested spare parts in stock and more than 3 million spare parts via shared stock. We are ISO-14001 certified, which is your assurance that all environmental regulations are complied with. In 2019, we won the “Auto Re User of the Year” award. We did this, among other things, for our green profile, to think new and be ready for change, but also to deliver the right part, for the right car, in the agreed quality and for handling complaints.

But the journey is not over yet. By participating in the Greenbizz project, we get help to network, analyze and think in new green business models

Salling Autogenbrug deltager i Greenbizz projektet, fordi:

Salling Autogenbrug vil være Danmarks grønneste autogenbrug

Salling Autogenbrug will be Denmark’s greenest autogenbrug

Salling Autogenbrugs grønne initiativer:

Den grønne rejse blev indledt med stor indledende “genbrugs -workshop” mhp. af afdække mulige nye forretningsmodeller hvor omdrejningspunktet er genbrug af kasserede biler. Se workshoppen i video herunder.

Siden den første store genbrugsworkshop har Salling Autogenbrug afholdt flere opfølgende Greenbizz workshops mhp. at skabe nye grønne forretningsmodeller.

The green journey began with a large introductory “recycling workshop” in order to uncovering possible new business models where the focal point is the recycling of discarded cars. Watch the workshop in the video below.

Since the first large recycling workshop, Salling Autogenbrug has held several follow-up Greenbizz workshops with regard to create new green business models.

Share on LinkedIn