Frontego A/S

logo_1588
Frontego transport af produkt1
Greenbizz Contact:

Frontego A/S – case:

Frontego A/S er grundlagt i 1990, og er i dag en ordreproducerende virksomhed, der fremstiller fronter til køkken og bad, hylder og baldakiner i finèr eller lam​inat. Frontego A/S er underleverandør til flere af de kendte køkkenfirmaer, hvor de leverer laminat- og finèrlåger.

Med en moderne maskinpark der løbende opdateres, satses der på en flexibel produktion som lever op til deres kunders og samarbejdspartneres individuelle krav og ønsker. Frontego A/S satser på produktudvikling og ønsker via produkterne at være på forkant med fremtiden. Virksomheden ønsker at udvikle produkter som differentierer sig, og hermed at kunne fremstå med unikke produkter overfor slutbrugeren.

Frontego A/S was founded in 1990 and is today a contract manufacturer of kitchen and bath fronts, shelves and canopies in veneer or laminate. Frontego A/S is a subcontractor to several well-known kitchen businesses, supplying laminate and veneer doors.

Frontego A/S deltager i projektet Greenbizz, fordi:

Frontego A/S ønsker at bidrage til den grønne dagsorden, og samtidig ses der en interesse fra kunder, der begynder at fokusere på FN17 verdensmålene.

Frontego A/S ønsker at arbejde sammen med vidensinstitutter for at bidrage med viden og samtidig gør brug af ny viden til som kan anvendes i praksis.

Frontego A/S wants to contribute to the green agenda and at the same time there is an interest from customers who are starting to focus on the UN17 SDGs. Frontego A/S wants to work with knowledge institutes to contribute knowledge and at the same time make use of new knowledge to be applied in practice.

Frontego A/S’ grønne initiativer:

Frontego A/S vil som en del af Greenbizz projektet, undersøge energiforbruget, ved at der bliver installeret sensorer på maskinerne i produktionen. Data fra målingerne forventes at kunne bruges til optimering af energiforbruget og som beslutningsværktøj når der skal udskiftes maskiner i produktionen. Frontego A/S har bl.a. installeret varmepumper i produktionen og undersøger nu andre former for vedvarende energiformer.

Hør mere om virksomhedens grønne tiltag i filmen herunder.

As part of the Greenbizz project, Frontego A/S will investigate energy consumption by installing sensors on the machines in production. Data from the measurements is expected to be used to optimise energy consumption and as a decision-making tool when replacing machines in production. Frontego A/S has installed heat pumps in production and is now investigating other forms of renewable energy.

Find out more about the business’s green initiatives in the film below

More information at:

Share on LinkedIn