Leid AS

Leid logo
Leid3
Greenbizz Contact:

Leid AS – case:

Leid AS er en utleiebedrift for verktøy til oppussing, rengjøring og hagearbeid. Gjennom leid.no kan kunder bestille utleie av utstyr ved sentrale lokasjoner og hente døgnet rundt.

Leid AS is a rental company of tool for refurbishing, cleaning and gardening. Through leid.no customers can book rental of equipment at central locations and pick-up around the clock.

Leid AS deltar i prosjektet Greenbizz, fordi:

Leid AS er med i Greenbizz for å estimere miljøpåvirkning fra leietjenester sammenlignet med eie.

Leid AS is part of Greenbizz to estimate the environmental impacts of rental services compared to ownership.

Leid AS’ grønne initiativ:

Leid AS ønsker å endre folks vaner fra å eie til å leie produkter man ikke trenger så ofte. Dette vil føre til mindre behov for bruk av naturressurser og utslipp fra produksjon av utstyr.

Leid AS whishes to change people habits from ownership to rental of products that are not needed so often. This will reduce the need for use of natural resources and emissions from production of equipment.

More information at:

Share on LinkedIn