Sparekassen Thy Arena Mors

Sparekassen Thy Arena Mors 1 (002)
Drone (1)
Greenbizz Contact:

Sparekassen Thy Arena Mors – case:

Sparekassen Thy Arena Mors (Arena Mors) ligger i Morsø Kommune. Det er et idrætsanlæg, der udlejer haller, mødelokaler til både private og offentlige organisationer. Arena Mors har åbent næsten alle dage året rundt og har omkring 1500 daglige besøgende. En af dens kerneværdier er at have faciliteter, hvor alle, uanset alder, køn og mobilitet, kan opleve sammenhold samt udvikle et sundt og glad liv.

Sparekassen Thy Arena Mors  (Arena Mors) is located in the Morsø Municipality. It is a sports facility that rents out halls, meeting rooms to both private and public organizations.  Arena Mors is open almost every day of the year and have around 1500 daily visitors. One of the core values is to have facilities where everyone, regardless of age, gender and mobility, can experience unity, and develop a healthy and joyful life.

Arena Mors deltager i projektet Greenbizz, fordi:

Arena Mors deltager i projektet, fordi den ønsker at være en bæredygtig organisation.

Arena Mors participates in the project because they wish to be a sustainable business.

Arena Mors’ grønne initiativer:

Virksomheden har allerede tænkt i grønne løsninger i noget tid og har allerede opnået miljømærket ’GRØNNE SPORT FACILITIES’ for dens indsats. I øjeblikket er Arena Mors optaget af at reducere energiforbruget og optimere dens faciliteter.

The business has already been thinking in green solutions for some time and has already achieved the eco-label ‘GREEN SPORT FACILITIES’ for their efforts. Currently Arena Mors is looking into reducing energy consumption and optimizing its facilities.

More information at:

Share on LinkedIn