Romåbergs Vandrarhem

Romåberg1
Greenbizz Contact:

Romåbergs Vandrarhem – case:

Romåbergs Vandrarhem i Hunnebostrand har 76 bäddar fördelat i 26 rum, en reception och ett kök. Huvudbyggnaden är från år 1820 – men några av byggnaderna är äldre än så. Högsäsongen är i juli och augusti, men planer finns om att ha öppet året runt. Vandrarhemmet har tillsammans med Sotenäs kommun som mål att göra Hunnebostrand till ett mer attraktivt område och locka fler turister.

Romåbergs Hostel in Hunnebostrand has 76 beds distributed in 26 rooms, a reception, and a kitchen. The main building dates from the year 1820 – and some of the buildings are even older. The high season is in July and August, but they plan to be open all year round. Together with Sotenäs municipality, they aim to make Hunnebostrand a more attractive area and attract more tourists.

Romåbergs Vandrarhems deltar i projektet Greenbizz, sedan:

Romåbergs Vandrarhem är med i projektet GREENBIZZ med mål om att kunna energieffektivisera sin verksamhet. Genom projektet önskar de sätta upp sensorer och genom verktyget MoniTor analysera data. Målet är att använda resultatet till underlag vid prioriteringsbeslut bland potentiella investeringar. Vandrarhemmet ser det även intressant att räkna på potentialen med att sätta upp solceller, samt önskar att utveckla sina affärsmodellerna med koppling till energi.

Romåbergs Hostel is a part of the project with the goal to improve the energy efficiency. Through the project GREENBIZZ , they want to set up sensors and by practising the tool MoniTor analyse data. The aim is to use the results for prioritisation of decisions among investments. Here, they also find it interesting to examine the potential of setting up solar cells. Romåbergs Hostel also wants to develop its business models related to energy.

Romåbergs vandrarhems gröna initiativ:

Romåbergs Vandrarhem har börjat se över sin energianvändning
och har som mål att energieffektivisera verksamheten.

Romåbergs Hostel has begun to review their energy use
and aims to be able to improve the energy efficiency.

Share on LinkedIn