Kungshamnfiskarna AB

Logo
Foto2
Greenbizz Contact:

Kungshamnsfiskarna AB – case:

Kungshamnsfiskarna AB är ett drivmedelsföretag sedan 1943 med rötterna i yrkesfisket. Idag 2022 är Kungshamnsfiskarna nio anställda och verksamheten omfattar idag leveranser av diesel/bensin samt villaolja till företag, lantbruk och villaägare från Göteborg upp till Strömstad.

De har egna tankstationer, fryshus med lagring, isproduktion, berglagerrum samt fastighetsförvaltning.

Kungshamnsfiskarna AB is a fuel company and harbor service company since 1943 with roots in commercial fishing. Today in 2022, Kungshamnsfiskarna has nine employees, and the business today includes deliveries of diesel/gasoline and oil to companies, agriculture, and homeowners from Gothenburg up to Strömstad.

Kungshamnsfiskarna have their own fuel stations, freezer storages, ice production, other storage rooms and also property management.

Kungshamnsfiskarna deltar i projektet Greenbizz, sedan:

Kungshamnsfiskarna vill sätta Guleskär industri på kartan med ett systemperspektiv. De är också intresserade av energieffektivisering och att mäta och analysera energianvändningen, detta genom MoniTor Tool.

Kungshamnsfiskarna wants to put Guleskär Industry on the map, including a systems perspective of all activities. They are also interested in energy efficiency, and measuring and analyzing the energy use through the MoniTor Tool.

Kungshamnsfiskarnas gröna initiativ

Kungshamnsfiskarna har som mål att energieffektivisera sin verksamhet och har nu påbörjat byta ut armaturer från kvicksilver till LED i deras frysrum. De har även kollat på möjligheter att nyttja överskottsvärme från kompressorerna på ett energi och kostnadssmart sätt. Idag återanvänds viss av den för att temperera diesellager, samt till ett kryddlager.

Kungshamnsfiskarna aims to improve the energy efficiency of their operations and has now begun to replace mercury luminaires to LED in their freezer storages. They have also looked at potential opportunities to use excess heat from the compressors in an energy and cost-smart way. Today, some of the excess heat is reused to temper diesel stocks, as well as to temper a warehouse for spices.

Share on LinkedIn