Vega

Vegalogo
Vega5
Greenbizz Contact:

VEGA – case:

VEGA är ett mikrobryggeri på Ringön, i hjärtat av Göteborg. Företaget grundades 2010 och deras utbud består bland annat av 17 olika ölsorter, ölprovningar samt tillverkning av öl på beställning. Utöver sin bryggningsverksamhet har VEGA också en restaurang samt en eventlokal som står öppet under helgerna. Företaget hade under 2020 en omsättning på 5,2 miljoner kronor.

Företaget har nu nått en kritisk punkt där de överväger att byta lokal för att kunna skala upp sin produktion. Men innan de gör det så vill dom få en bättre förståelse för sin produktionsanläggning och energikonsumtion innan de går vidare.

(more text will follow)

VEGA deltar i projektet Greenbizz, sedan:

VEGA befinner sig i en expansiv fas där deras produktionsanläggning börjar närma sig sin maxkapacitet. Deltagarna i projektet vill därför få bättre förståelse för sin nuvarande produktion och minska sin energikonsumtion. Utöver detta så vill man även inkludera cirkulära principer i deras värdekedja, avfallshantering och leverans.

De vill även utveckla mer hållbara affärsmodeller utifrån både ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv.

(more text will follow)

VEGAs gröna initiativ:

Sensorer kommer att installera i företagets nuvarande produktionsanläggning för att kartlägga dess elkonsumtion. Detta kommer att möjliggöra identifiering av förbättringsområden och effektivisering av processen. Därefter följer ett fortsatt arbete med att identifiera och utveckla nya, mer hållbara affärsmodeller i workshopformat.

(more text will follow)

 

Share on LinkedIn