Midtjyllands Lufthavn – Karup

Karup logo
Karup lufthavn
Greenbizz Contact:

Midtjyllands Lufthavn – case:

Lufthavnen er baseret på en militærflyveplads anlagt under den tyske besættelse i 1940. Efter krigen tog Flyvevåbnet kontrol over feltet, som stadig er dens hovedbase. Midtjyllands Lufthavn har været i lufthavnsdrift siden 1965. I 1991 blev den nuværende terminal, Glashus på Heden tegnet af Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen, indviet.
Efter de seneste to års Covid-pandemi er lufthavnen nu i drift igen, og ni ud af ti kunder er stadig erhvervsfolk, der rejser mellem København og Midt- og Vestjylland i Danmark, fordi 9 kommuner i Midt- og Vestjylland ejer lufthavnen. Lufthavnen er central i dette område og forbinder området med resten af ​​Danmark – og verden.

The airport is based on a military airfield constructed during the German occu-pation in 1940. After the war, the Royal Danish Air Force took control of the field which is still its main base. Midtjylland’s Airport has been in Airport operation since 1965. In 1991 the present terminal, Glass House on the Heath designed by Architect Firm Torsten Riis Andersen, was inaugurated.
After the last two years Covid pandemic, the airport is now in operation again, and nine out of ten customers are still business people traveling between Copenhagen and Central- and West Jutland in Denmark because 9 municipalities in Central- and West Jutland own the airport. The Airport is central to this area and connects with the rest of Denmark – and the world

Midtjyllands Lufthavn deltager i projektet Greenbizz, fordi:

I dag opvarmes hele lufthavnen med centralvarme fra gasvarme, men gaspriserne stiger drastisk. Derfor overvejer lufthavnen at sætte fokus på el og/eller andre grønne tiltag til opvarmning og belysning af bygningen. Selve bygningen har en stor glasfacade, der dels giver et meget varmt indeklima i visse perioder, dels giver varmetab i kolde måneder.
Greenbizz casen skal derfor analysere og innovere inden for varme- og belysningsløsninger, og gerne sammenhængende løsninger, der involverer flere lufthavnsområder, der måske er relevante.

Today, the entire airport is heated with central heating from gas heating, but gas prices are rising drastically. Therefore, the airport is considering focusing on electricity and/or other green initiatives for heating and lighting the building. The building itself has a large glass facade that partly provides a very warm indoor climate during certain periods, and partly causes loss of heat in cold months.
The Greenbizz case is therefore to analyze and innovate in heating and lighting solutions – and preferably connected solutions that involve several airport areas if relevant.

Midtjyllands Lufthavns grønne initiativer:

Ifølge lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen har Midtjyllands Lufthavn startet den grønne rejse og sparer energi, blandt andet med flere grønne flyvninger, der har ført til en halvering af lufthavnens energiforbrug – men der skal udvikles mange andre grønne tiltag.

According to Airport Manager Frans Bjørn-Thygesen, Midtjylland’s Airport has started the green journey and saves energy, partly with more green flights that have led to a halving of the airport’s energy consumption – but many other green initiatives has to be developed.

Share on LinkedIn