Norbygg AS

Norbygg1
Norbygg4
Greenbizz Contact:

Norbygg AS er en entreprenørbedrift med hovedfokus på større byggeoppdrag innen næringsbygg. De tilbyr alt fra nybygg til tilbygg- og rehabiliteringsoppdrag. Kundene er i hovedsak eiendomsutviklere og flergangskunder, samt bedriftseiere som ønsker utvidelse av virksomheten med nybygg eller ombygging.

Norbygg AS is a contractor with main focus on large building assignment within commercial sector. They offer everything from new building to add on and rehabilitation. The customers are mainly property developers and regular customers, in addition to company owners wishing to expand the enterprise with new buildings or rebuilding.

Norbygg er med i Greenbizz for å få bistand til å tilby sine kunder miljøvennlige løsninger og dokumentasjon av disse.

Norbygg is part of Greenbizz til get assistance in offering their customers environmental friendly solutions and documentation of these.

Mange næringsbygg har behov for rehabilitering og Norbygg ønsker å se på hvordan dette kan bidra til å redusere miljøpåvirkning. Tiltak som energieffektivisering og lokal energiproduksjon er viktig, samtidig som rehabilitering av eksisterende bygg reduserer utslipp fra materialproduksjon sammenlignet med å bygge nytt.

Many commercial buildings are in need for rehabilitation and Norbygg wishes to see how this can contribute to reduce environmental impacts. Energy efficiency measures and local energy production are important, but also rehabilitation of existing building are reducing emissions from material production compared to building new.

More information at:

Share on LinkedIn