Skagen Kunstmuseum

index
fokus-fikspunkter-fra-samlingen-installation-view-skagens-museum-1600px-1
Greenbizz Contact:

Skagen Museum er et kunstmuseum i Skagen i Nordjylland. Museet besidder og udstiller en omfattende samling af værker udført af Skagensmalerne, heriblandt Anna og Michael Ancher, Marie og P.S. Krøyer, Laurits Tuxen, Viggo Johansen og Holger Drachmann. I slutningen af 2014 fusionerede Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus, under det fælles navn Skagens Kunstmuseer.

Skagen’s Museum is an art museum in Skagen in North Jutland. The museum possesses and exhibits an extensive collection of works made by the Skagen painters, including Anna and Michael Ancher, Marie and P.S. Krøyer, Laurits Tuxen, Viggo Johansen and Holger Drachmann. At the end of 2014, Skagen’s Museum, Anchers Hus and Drachmanns Hus merged under the common name Art Museums of Skagen.

Skagens Kunstmuseer er blevet en del af Greenbizz, for at fremme og støtte grønne forretningsmodeller.

Skagens Kunstmuseer ønsker at være en grøn og bæredygtig virksomhed som drives økonomisk forsvarligt og optimalt. Bæredygtighed og diversitet kan være andet end økonomi, men vil altid indeholde en økonomisk case på basis af ”life-cycle-cost”.

Personalet skal dermed uddannes og motiveres til at tænke bæredygtigt både i relation til økonomi og

Art Museums of Skagen have become part of Greenbizz, to promote and support green business models.

Art Museums of Skagen want to be a green and sustainable company that is run financially sound and optimally. Sustainability and diversity can be other than economics but will always include an economic case on the basis of “life-cycle-cost”.

The staff must thus be trained and motivated to think sustainably both in relation to finances and daily operations.

I Greenbizz projektet vil der bl.a. arbejdes med energioptimering af tekniske installationer, hvor strømforbruget vil blive monitoreret ved hjælp af sensorer.

Data fra sensorerne vil blive brugt som beslutningsværktøj ved udskift til nyt udstyr.

In the Greenbizz project, Art Museums of Skagen will work with energy optimization of technical installations, where power consumption will be monitored using sensors.

Data from the sensors will be used as a decision tool when switching to new equipment.

Share on LinkedIn