Skagen El-Tekniq

Logo
reference_Karstensens_01-1010x500
Greenbizz Contact:

Rasmus Thorsen startede Skagen El Tekniq d. 10. Maj 2010 som en sidebeskæftigelse til sit fuldtidsarbejde som el-installatør ved Fiskernes Fiskeindustri i Skagen. I foråret 2011 opsagde han sin stilling hos Fiskernes Fiskeindustri, købte firmaets første firmabil og gik på fuld tid i virksomheden Skagen El Tekniq.

I dag beskæftiger sig 14 mand og udfører alle opgaver inden for elfaget.

Rasmus Thorsen started Skagen El Tekniq on 10 May 2010 beside his full-time job as an electrician at the Fiskernes Fiskeindustri in Skagen. In the spring of 2011, he resigned his position at Fiskernes Fiskeindustri, bought his company’s first car and went full-time in the company Skagen El Tekniq.

Today, 14 persons work and do all type of tasks within the electrical profession.

Skagen El-Tekniq ønsker at drive en bæredygtig og grøn forretning, og ønsker derfor undersøge mulighederne for at drive en grøn forretning nu og på længere sigt. Bl.a. i forhold til de varebiler der benyttes til transport, affaldshåndtering osv.

Skagen El-Tekniq wants to run a sustainable and green business, and therefore wants to investigate the possibilities of running a green business now and in the longer term. E.g. vans used for transport, waste management, etc.

Skagen El-Tekniq sorterer affald og genanvender kølemiddel. Derudover vejleder virksomheden kunderne i energieffektive produkter. I Greenbizz projektet vil der blive sat fokus på, hvordan Skagen El-Tekniqs vognpark og kørselsmønstret kan gøres grønnere.

Skagen El-Tekniq sorts waste and reuses refrigerant. In addition, the company advises customers on energy-efficient products. The Greenbizz project will focus on how Skagen El-Tekniqs ‘ fleet and driving pattern can be made greener.

More information at:

Share on LinkedIn