Jollehuset

Jollehuset
Jollehuset_1
Greenbizz Contact:

Jollehuset er en fiskerestaurant i Skagen, beliggende nær havnen med udsigt til havnelivet. Jollehuset er placeret i det legendariske fiskepakhus på Skagen havn, tegnet af Thorvald Bindesbøll, der var en af sin tids mest originale arkitekter og kunstnere og havde gode relationer til kollegaerne Plesner, Drachmann og Krøyer.

Bindesbøll-husene stod færdige i 1907, året hvor havnen også blev indviet og er dermed over 100 år gamle.

Jollehuset is a fish restaurant in Skagen, placed near the harbour with a view of the harbor life. Jollehuset is placed in the legendary fish warehouse at Skagen harbor, designed by Thorvald Bindesbøll, who was one of the most original architects and artists of his time and had a good relationship to his colleague Ulrik Plesner, Drachmann and Krøyer.

The Bindesbøll houses were completed in 1907, the year in which the harbor was also inaugurated and are thus over 100 years old.

Havfruen Fiskehus vil gerne bruge teknologi, der kan danne et overblik over energiforbruget, så de kan tage beslutninger baseret på fx, når de investerer i fx nyt udstyr for at blive grønnere.

Ejeren ønsker at benytte grøn energi og samtidig vil han promovere Skagen som en by, der fokuserer på miljøet og er grøn.

Jollehuset would like to use technology that can give them an overview of the energy consumption, so they can take decision based on e.g., data, when they invest in e.g., new equipment to be greener.

The owner wants to use green energy and at same time he wants to promote Skagen as a city that focus on the environment and is green.

Som en del af Greenbizz-projektet vil Jollehuset undersøge energiforbruget ved at installere sensorer på udstyr i restauranten. Data fra målingerne forventes at blive brugt til at optimere energiforbruget og som beslutningsværktøj ved udskiftning af udstyr i restauranten.

Jollehuset er også interesseret i at undersøge andre former for vedvarende energi, fx solpaneler.

(Foto fra Tripadvisor)

As part of the Greenbizz project, Jollehuset will investigate energy consumption by installing sensors on equipment in the restaurant. Data from the measurements are expected to be used to optimize energy consumption and as a decision-making tool when replacing equipment in the restaurant.

Jollehuset is also interested to investigating other forms of renewable energy e.g., solar panels.

(Photo from Tripadvisor)

Share on LinkedIn