Build17 AS

Build17 uten group
environmental-protection-g8fa0f7845_1920
Greenbizz Contact:

Build17 AS er et nystartet salgs- og prosjektskap for Build17-systemet som skal skape fremtidens byggebransje med fokus på bærekraft utvikling. Build17 leverer komplette systemer til bygg og produserer trebaserte elementer til bygg.

Build17 AS is a new established sales and project planning for Build17-system that shall create the future building industry with focus on sustainable development. Build17 supplies complete systems for buildings and are producing wood-based elements for buildings.

Build17 AS er med i Greenbizz for å teste ut hvordan bærekraftsrapporteringer kan bli implementert i salg og prosjektutvikling.

Build17 AS is part of Greenbizz to test how different sustainable development reports that can be implemented in sales and project development.

Build17 AS skal gjøre det enklere for kunder å velge bærekraftige materialer og energiløsninger til bygg.

Build17 AS shall make is easier for customers to choose sustainable materials and energy solutions in buildings.

More information at:

Share on LinkedIn