Vi Krysser Grenser

The Global Startup Awards Grand Finale 2021 November 17

The Greenbizz project participates in the Global Startup Awards Grand Finale 2021 – a glamourous award show, that will disclose the best of the best startups, individuals, VCs, coworking spaces, accelerator or incubator programs from all over the world, and award the Global Winners of Season 2020.
You are welcome to join the evening Grand Final – program and tickets

TOWARDS GREENER INNOVATION

NOVEMBER 16, 2021Networking Event
The Greenbizz Project participates in the Global Startup Awards and DI´s invite-only networking event.

This event hosted in the elegant Danish Industry building, will bring together Regional Winners, Investors, Corporate and Government Partners, Jury members, Ambassadors, and former winners from different regions.
The event will focus on the relevance of green innovation and how to push society in a greener direction, thus, contributing to Denmark’s Green Future and the rest of the world’s green agenda.

GREENBIZZ Logo Design og Symbolikk

GREENBIZZ-LOGO:

  • Tag et G
  • Tag en trekant
  • Tag en sommerfugl
  • Velg to farger – grønt og sort
  • Alt kombinert av kinesisk arkitekt og masterstuderende Xingyu Zhu til et logo for Greenbizz-projektet.

Greenbizz Logo’et viser med streger og farger logikken i hele prosjektet – at få virksomheter til at omlægge fra sorte til grønne forretningsmodeller.

Forskningsprosjektet “Greenbizz” støttet av EU, er et samarbeid mellom Halmstad University i Sverige, Østfold University College i Norge og CGC Research Center ved Institutt for forretningsutvikling og teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus University. Formålet med Greenbizz-prosjektet er å styrke nyetableringer og små og mellomstore bedrifter (SMB) i å øke bruken av fornybare energiløsninger. Prosjektet fokuserer på SMB og nyetableringer fordi flere studier viser at disse virksomhetene har størst behov for støtte til omstilling og dermed øker bruken av fornybar energi. Mange bedrifter ser potensialet i en grønn overgang. I følge studier er imidlertid utfordringen at bedrifter mangler verktøy for å komme i gang og kunnskap om hvordan / hvor i selskapet det er best å foreta de grønne investeringene. Det er her “Greenbizz” gir løsninger. Grenbizz rekrutterer 60 SMB og nyetableringer spredt over Sverige, Norge og Danmark, og gjennom tett samarbeid med virksomhetene, vil hver virksomhet analysere og utvikle nye grønne forretningsmodeller og teknologier. Se webcast-intervjuet.

Prosjekt GREENBIZZ

Med FNs bærekraftsmål i tankene har prosjektet Greenbizz som formål å øke bruk av grønn energi i forhold til den totale energibruken i Start-ups og SMBer med hjelp av nye, grønne forretningsmodeller. Ved å utvikle en ny grønn forretningsmodell-teknologi vil prosjektet løpende kunne måle, kvantifisere og dermed øke bruken av grønn energi, ikke bare i den enkelte virksomhet, men i hele virksomhetens verdikjede. Dette vil oppnås gjennom et forskningssamarbeid mellom start-ups og SMBer, bransjeorganisasjoner og universiteter i EØS-området.

Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz projects is an EU funded project supported by Interreg.
Through research of green business models, the project seeks to blur borders and work across these.