Vi Krysser Grenser

Morsø Erhvervsråd

Morsø Næringsråd, lokalisert i Nykøbing Mors, samarbeider med Project Greenbizz. Morsø Næringsråd vil gjerne hjelpe næringslivet med den grønne omstillingen, og derfor har Morsø Næringsråd valgt en digital Greenbizz Lab med tilhørende verktøy som et ekstra tilbud til næringslivet i Nykøbing Mors og omegn. Morsø Næringsråd inviterer bedrifter til bedriftsrådgivning – analyse og innovasjon i deres Greenbizz Lab. Her får bedriftene en visuell oversikt over bedriftens status, svakheter, styrker, og nye verdier som følge av den grønne omstillingen blir synlige for bedriften. Morsø Næringsråd hjelper til med et analytisk og visuelt utgangspunkt for selskapets grønne business case.

Frontego A/S

Frontego A/S leverer kvalitetsprodukter til kjøkken- og møbelindustrien, og deltar i Greenbizz-prosjektet med tanke på grønn forretningsutvikling. Frontego A/S ønsker å bidra til den grønne agendaen i samfunnet, og de ser også interesse fra kunder som begynner å satse på bærekraftige produkter. Som en del av Greenbizz-prosjektet overvåkes energiforbruket fra maskinene i produksjon av sensorer som måler energidata i sanntid. Data fra målingene forventes brukt til å optimalisere energiforbruket og som et beslutningsverktøy ved utskifting av maskiner i produksjon. I tillegg har Frontego A/S også deltatt på Green Innovation Camp II, hvor studenter har jobbet med å optimalisere emballasjen til Frontegos produkter.

Green Innovation Camp II

Green Innovation Camps fokuserer på å bygge bro mellom utdanning og forretningsutvikling – skape nettverk mellom studenter og bedrifter. Green Innovation camp II fant sted på Business Skive i Danmark. Her fikk 36 nordiske studenter et foredrag etterfulgt av bedriftsbesøk og intenst arbeid med bedriftscases som ble presentert på leirens siste dag. De deltagende selskapene så gode løsninger på sine selskapssaker.

Green Innovation Camp

Green Innovation Camp fokuserer på å bygge bro mellom utdanning og næringsutvikling – skape nettverk mellom studenter og bedrifter.
Næringslivet trenger mye mer grønn kunnskap, og utdanningene trenger kontakt med næringslivets helt konkrete forretningscase. Derfor bringer Green Innovation Camp studenter og bedrifter inn i samarbeid om den grønne omstillingen. Bedriftene har de riktige saker og kommer med reelle utfordringer, og studentene har kunnskap og verktøy for grønn næringsutvikling.

Salling Autogenbrug

Som en kickstart på grønn omstilling holdt det danske selskapet Salling Autogenbrug et Greenbizz-verksted, hvor biler ble demontert, helt ned til skum fra bilseter. Det ble tatt tid, data ble samlet inn, sortert og analysert på de mange ulike materialene som kommer ut av en skiltbil. Hensikten er å få innsikt i de mange materialene som finnes i brukte biler – materialer som kan inngå i nye produksjonsprosesser. Formålet med workshopen var å undersøke og avklare Salling Autogenbrug sine nåværende forretningsmodeller, mht. å utvikle nye grønne forretningsmodeller.

GREENBIZZ Logo Design og Symbolikk

GREENBIZZ-LOGO:

  • Tag et G
  • Tag en trekant
  • Tag en sommerfugl
  • Velg to farger – grønt og sort
  • Alt kombinert av kinesisk arkitekt og masterstuderende Xingyu Zhu til et logo for Greenbizz-projektet.

Greenbizz Logo’et viser med streger og farger logikken i hele prosjektet – at få virksomheter til at omlægge fra sorte til grønne forretningsmodeller.

Forskningsprosjektet “Greenbizz” støttet av EU, er et samarbeid mellom Halmstad University i Sverige, Østfold University College i Norge og CGC Research Center ved Institutt for forretningsutvikling og teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus University. Formålet med Greenbizz-prosjektet er å styrke nyetableringer og små og mellomstore bedrifter (SMB) i å øke bruken av fornybare energiløsninger. Prosjektet fokuserer på SMB og nyetableringer fordi flere studier viser at disse virksomhetene har størst behov for støtte til omstilling og dermed øker bruken av fornybar energi. Mange bedrifter ser potensialet i en grønn overgang. I følge studier er imidlertid utfordringen at bedrifter mangler verktøy for å komme i gang og kunnskap om hvordan / hvor i selskapet det er best å foreta de grønne investeringene. Det er her “Greenbizz” gir løsninger. Grenbizz rekrutterer 60 SMB og nyetableringer spredt over Sverige, Norge og Danmark, og gjennom tett samarbeid med virksomhetene, vil hver virksomhet analysere og utvikle nye grønne forretningsmodeller og teknologier. Se webcast-intervjuet.

Prosjekt GREENBIZZ

Med FNs bærekraftsmål i tankene har prosjektet Greenbizz som formål å øke bruk av grønn energi i forhold til den totale energibruken i Start-ups og SMBer med hjelp av nye, grønne forretningsmodeller. Ved å utvikle en ny grønn forretningsmodell-teknologi vil prosjektet løpende kunne måle, kvantifisere og dermed øke bruken av grønn energi, ikke bare i den enkelte virksomhet, men i hele virksomhetens verdikjede. Dette vil oppnås gjennom et forskningssamarbeid mellom start-ups og SMBer, bransjeorganisasjoner og universiteter i EØS-området.

Verdensmaal
fredrikstad-kommu
FREDRIKSTAD KOMMUNES NÆRINGSFOND
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad