Vi Korsar Gränsen

Morsø Erhvervsråd

Morsø Erhvervsråd (Business Council) i Nykøbing Mors samarbetar med Project Greenbizz. Morsø Erhvervsråd vill hjälpa näringslivet med den gröna omställningen, och därför har Morsø Erhvervsråd valt att skaffa ett digitalt Greenbizz Lab med tillhörande verktyg som ett extra erbjudande till företag i Nykøbing Mors med omnejd. Morsø Erhvervsråd bjuder in företag till affärsrådgivning, analys och innovation i sitt Greenbizz Lab. Här får företagen en visuell överblick över företagets status, svagheter och styrkor, och de nya värdena som ett resultat av den gröna omställningen blir synliga för företaget. Morsø Erhvervsråd hjälper till med en analytisk och visuell grund för företagets gröna affärsidé.

Frontego A/S

Frontego A/S levererar kvalitetsprodukter till köks- och inredningsindustrin och deltar i Greenbizz-projektet för grön affärsutveckling. Frontego A/S vill bidra till den gröna agendan i samhället, och de ser också ett intresse från kunder som börjar fokusera på hållbara produkter. Som en del av Greenbizz-projektet övervakas energiförbrukningen hos maskinerna i produktionen med hjälp av sensorer som mäter energidata i realtid. Data från mätningarna förväntas användas för att optimera energiförbrukningen och som ett beslutsunderlag när maskiner byts ut i produktionen. Dessutom har Frontego A/S deltagit i Green Innovation Camp II, där studenterna har arbetat med att optimera förpackningen av Frontégos produkter.

Green Innovation Camp II

Green Innovation Camps fokuserar på att överbrygga utbildning och affärsutveckling – skapa nätverk mellan studenter och företag. Green Innovation camp II ägde rum på Business Skive i Danmark. Här fick 36 nordiska studenter en föreläsning följt av Företagsbesök och intensivt arbete med företagsfall som presenterades på lägrets sista dag. De deltagande företagen såg bra lösningar på sina företagsfall.

Green Innovation Camp

Green Innovation Camp fokuserar på att bygga en bro mellan utbildning och affärsutveckling – att skapa nätverk mellan studenter och företag.
Näringslivet behöver mycket mer grön kunskap och utbildningarna behöver kontakt med näringslivets mycket specifika företagsfrågor.
Det är därför Green Innovation camp för studenter och företag till samarbete kring den gröna omställningen. Företagen har rätt affärscase och kommer med verkliga utmaningar och eleverna har kunskap och verktyg för grön affärsutveckling.

Salling Autogenbrug

Som en kickstart till grön omställning höll det danska företaget Salling Autogenbrug en Greenbizz-verkstad, där bilar plockades isär, ända ner till skum från bilbarnstolar. Tid togs, data samlades in, sorterades och analyserades på de många olika material som kommer ut ur en skyltbil. Syftet är att få inblick i de många material som finns i begagnade bilar – material som kan ingå i nya produktionsprocesser. Syftet med workshopen var att undersöka och klargöra Salling Autogenbrugs nuvarande affärsmodeller, m.t.t. att utveckla nya gröna affärsmodeller.

GREENBIZZ Logo Design och Symbol

GREENBIZZ LOGO:

  • Tag et G
  • Tag en trekant
  • Tag en sommerfugl
  • Välj to farver – grønt og sort
  • Alt kombineret av kinesisk arkitekt och masterstuderende Xingyu Zhu til et logo för Greenbizz-projektet.

Greenbizz Logo’et viser med streger and colors logikken i hela projektet – at få företag til at omlægge från sorte til greenne forretningsmodeller.

Forskningsprojektet ”Greenbizz”, som stöds av EU, är ett samarbete mellan Halmstad Högskola i Sverige, Østfold ei Norge och CGC Research Center vid Institutionen för affärsutveckling och teknik vid Aarhus BSS, Aarhus University. Syftet med Greenbizzprojektet är att ge nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) att öka användningen örnybar energi. Projektet fokuserar på små och medelstora företag och nystartade företag eftersom flera studier visar att dessa företag har störst behov av stöd för att omstrukturera och därmed öka användningen av förnybar energi. Många företag ser potentialen i en grön. Enligt studier är utmaningen dock att företag saknar verktyg för att komma igång och kunskap om var i företaget det är bäst att göra de gröna investeringarna. Det är här ”Greenbizz” kommar med lösningar. Grenbizz rekryterar 60 små och medelstora företag och nystartade företag spridda över Sverige, Norge och Danmark, och företagen och utveckla nya gröna affärsmodeller och tekniker. Se webcast interview.

Projekt GREENBIZZ

Med FN: s världsmål i mål syftar, projektet GREENBIZZ till att öka användningen av grön energi i förhållande till den totala energiförbrukningen för StartUps och små och medelstora företag med hjälp av nya gröna affärsmodeller. Genom att utveckla ny grön affärsmodellteknik kommer projektet att kunna mäta, kvantifiera och därmed öka användningen av grön energi kontinuerligt, inte bara i det enskilda företaget utan i hela företagets värdekedja. Detta kommer att uppnås genom ett forskningssamarbete mellan Startups och små och medelstora företag, branschorganisationer och universitet inom ØKS-området.

Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz-projekt är ett EU-finansierat projekt som stöds av Interreg.
Genom forskning av gröna affärsmodeller försöker projektet att suddiga gränser och arbeta över dessa.