Vi Går Over Grænsen

Morsø Erhvervsråd

Morsø Erhvervsråd, beliggende Nykøbing Mors, samarbejder med Projekt Greenbizz. Morsø Erhvervsråd vil gerne hjælpe erhvervslivet med den grønne omstilling, og derfor har Morsø Erhvervsråd valgt et digitalt Greenbizz Lab med tilhørende værktøj som ekstra tilbud til virksomhederne i Nykøbing Mors og omegn. Morsø Erhvervsråd inviterer virksomhederne ind til erhvervsrådgivning – analyse og innovation i deres Greenbizz Lab. Her får virksomhederne et visuelt overblik over virksomhedens status, svagheder, styrker, ligesom nye værdier som følge af grøn omstilling bliver synlige for virksomheden. Morsø Erhvervsråd hjælper med et analytisk og visuelt afsæt for virksomhedens grønne business case.

Frontego A/S

Frontego A/S leverer kvalitetsprodukter til køkken- og inventarbranchen, og deltager i projekt Greenbizz med henblik på grøn forretningsudvikling. Frontego A/S ønsker at bidrage til den grønne dagsorden i samfundet, og de ser samtidig en interesse fra kunder, der begynder at fokuserer på bæredygtige produkter. Som en del af Greenbizz-projektet monitoreres energiforbruget fra maskinerne i produktionen af ​​sensorer der måler energidata i realtid. Data fra målingerne forventes at blive brugt til at optimere energiforbruget og som beslutningsværktøj ved udskiftning af maskiner i produktionen. Derudover har Frontego A/S også deltaget i Green Innovation Camp II, hvor studerende har arbejdet med at optimere emballagering af Frontego’s produkter.

Green Innovation Camp II

Green Innovation Camps fokuserer på at bygge bro mellem uddannelse og forretningsudvikling – at skabe netværk mellem studerende og virksomheder. Green Innovation camp II fandt sted i Business Skive i Danmark. Her startede 36 nordiske studerende med Grøn forretningsmodel undervisning efterfulgt af virksomhedsbesøg og intenst arbejde med virksomhedscases, som blev præsenteret på campens sidste dag. De deltagende virksomheder så gode løsninger på deres virksomhedscases.

Green Innovation Camp

Green Innovation Camp har fokus på at bygge bro mellem uddannelse og forretningsudvikling – at skabe netværk mellem studerende og virksomheder.
Erhvervslivet har brug for meget mere grøn viden, og uddannelserne har brug for kontakt med erhvervslivets helt konkrete business cases.
Derfor bringer Green Innovation camp studerende og virksomheder i samarbejde om den grønne omstilling. Virksomhederne har de rigtige business cases og kommer med rigtige udfordringer, og de studerende har viden og værktøjer til grøn forretningsudvikling.

Salling Autogenbrug

Som en kick start til grøn omstilling holdt den danske virksomhed Salling Autogenbrug en Greenbizz workshop, hvor biler blev skilt ad, helt ned til skum fra bilsæder. Der blev lavet tidstagning, indhentet data, sorteret og analyseret på de mange forskellige materialer, der kommer ud af en skilt bil. Formålet er at få indsigt i de mange materialer, der findes i brugte biler – materialer der muligvis kan indgå i nye produktionsprocesser. Workshoppen havde til formål at undersøge og tydeliggøre Salling Autogenbrugs nuværende forretningsmodeller, mhp. at udvikle nye grønne forretningsmodeller.

GREENBIZZ Logo Design og Symbolik

GREENBIZZ LOGO:

  • Tag et G
  • Tag en trekant
  • Tag en sommerfugl
  • Vælg to farver – grønt og sort
  • Alt kombineret af kinesiske arkitekt og masterstuderende Xingyu Zhu til et logo for Greenbizz-projektet.

Greenbizz Logo’et viser med streger og farver logikken i hele projektet – at få virksomheder til at omlægge fra sorte til grønne forretnings-modeller.

Forskningsprojektet ”Greenbizz” der er støttet af EU, er et samarbejde mellem Halmstad Universitetet i Sverige og Højskolen Østfold i Norge og CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Greenbizz projektets formål er at styrke startups og små og mellemstore produktionsvirksomheders (SMV) i at øge brugen af vedvarende energiløsninger. Projektet fokuserer på SMV’er og startups, fordi flere undersøgelser viser, at disse virksomheder har størst behov for støtte til at omlægge og dermed øge anvendelsen af vedvarende energi.
Mange virksomheder ser potentialet i en grøn omstilling. Ifølge undersøgelser er udfordringen imidlertid, at virksomhederne mangler værktøjer til at komme i gang og viden om, hvor i virksomheden det er bedst at lave de grønne investeringer.
Det er her, at ”Greenbizz” skal komme med løsninger. Grenbizz rekrutterer 60 SMV’er og startups fordelt over Sverige, Norge og Danmark, og gennem et tæt samarbejde med virksomhederne analyserer og udvikler virksomhederne nye grønne forretningsmodeller og teknologier. Se webcast interview.

Projekt GREENBIZZ

Med FN’s Verdensmål for øje har projekt GREENBIZZ som formål at øge anvendelsen af grøn energi i forhold til det totale energiforbrug i StartUps og SMV-virksomheder ved hjælp af nye, grønne forretningsmodeller. Ved at udvikle ny grøn forretningsmodel-teknologi vil projektet løbende kunne måle, kvantificere og dermed øge anvendelse af grøn energi, ikke bare i den enkelte virksomhed, men i hele virksomhedens værdikæde. Dette vil opnås gennem et forskningssamarbejde mellem Startups og SMVs, brancheorganisationer og universiteter i ØKS-området
Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz projekter er et EU finansieret projekt støttet af Interreg.
Projektet forsøger gennem forskning af grønne forretningsmodeller at udviske grænser og arbejde på tværs af disse