Vi Går Over Grænsen

Salling Autogenbrug

Som en kick start til grøn omstilling holdt den danske virksomhed Salling Autogenbrug en Greenbizz workshop, hvor biler blev skilt ad, helt ned til skum fra bilsæder. Der blev lavet tidstagning, indhentet data, sorteret og analyseret på de mange forskellige materialer, der kommer ud af en skilt bil. Formålet er at få indsigt i de mange materialer, der findes i brugte biler – materialer der muligvis kan indgå i nye produktionsprocesser. Workshoppen havde til formål at undersøge og tydeliggøre Salling Autogenbrugs nuværende forretningsmodeller, mhp. at udvikle nye grønne forretningsmodeller.

GREENBIZZ Logo Design og Symbolik

GREENBIZZ LOGO:

  • Tag et G
  • Tag en trekant
  • Tag en sommerfugl
  • Vælg to farver – grønt og sort
  • Alt kombineret af kinesiske arkitekt og masterstuderende Xingyu Zhu til et logo for Greenbizz-projektet.

Greenbizz Logo’et viser med streger og farver logikken i hele projektet – at få virksomheder til at omlægge fra sorte til grønne forretnings-modeller.

Forskningsprojektet ”Greenbizz” der er støttet af EU, er et samarbejde mellem Halmstad Universitetet i Sverige og Højskolen Østfold i Norge og CGC Forskningscenter ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Greenbizz projektets formål er at styrke startups og små og mellemstore produktionsvirksomheders (SMV) i at øge brugen af vedvarende energiløsninger. Projektet fokuserer på SMV’er og startups, fordi flere undersøgelser viser, at disse virksomheder har størst behov for støtte til at omlægge og dermed øge anvendelsen af vedvarende energi.
Mange virksomheder ser potentialet i en grøn omstilling. Ifølge undersøgelser er udfordringen imidlertid, at virksomhederne mangler værktøjer til at komme i gang og viden om, hvor i virksomheden det er bedst at lave de grønne investeringer.
Det er her, at ”Greenbizz” skal komme med løsninger. Grenbizz rekrutterer 60 SMV’er og startups fordelt over Sverige, Norge og Danmark, og gennem et tæt samarbejde med virksomhederne analyserer og udvikler virksomhederne nye grønne forretningsmodeller og teknologier. Se webcast interview.

Projekt GREENBIZZ

Med FN’s Verdensmål for øje har projekt GREENBIZZ som formål at øge anvendelsen af grøn energi i forhold til det totale energiforbrug i StartUps og SMV-virksomheder ved hjælp af nye, grønne forretningsmodeller. Ved at udvikle ny grøn forretningsmodel-teknologi vil projektet løbende kunne måle, kvantificere og dermed øge anvendelse af grøn energi, ikke bare i den enkelte virksomhed, men i hele virksomhedens værdikæde. Dette vil opnås gennem et forskningssamarbejde mellem Startups og SMVs, brancheorganisationer og universiteter i ØKS-området
Verdensmaal
CGC_Logo_high_res
Hogskolan Halmstad

Greenbizz projekter er et EU finansieret projekt støttet af Interreg.
Projektet forsøger gennem forskning af grønne forretningsmodeller at udviske grænser og arbejde på tværs af disse